Stránky všeobecně sportovně zaměřeného oddílu s širokým polem působnosti pro děti rozmanitého věku a zájmů. ARCHIV ROKU 2014.
Stav oddílu v roce 2014 :
Věrka, David, Tomáš, Aleš, Nikolas, Kamila, Gabriela, Anežka, Matouš, Dominik, Leonard, Kryštof a Alžbětka.
Pouze kuličkáři :
Jarda
Na hostování :
Martin s Honzou - závody v Kouřimi.
Ondra se Šimonem herna a oslavy Silvestra.
bankovka 10.JPG
bankovka 500.JPG
bankovka 1000.JPG
bankovka 2000.JPG
NAŠE NOVÉ HERNÍ PENÍZE - UKÁZKY NĚKOLIKA HODNOT.
Začátek hry - 15.11.2013
Konec hry - podzim 2014
Věk hráčů - 3+
Hra se bude skládat ze čtyř základních částí :

Část první - zimní období. V této části bude úkolem hráče vydělávat si herní peníze a to jako zpravodaj oddílového deníku. Každé úterý počínaje úterým 19.11. bude odevzdávat krátké články psané o životě ve městě (např. dění ve škole, co viděl zajímavého cestou domů, popis výletu). Je možné je doprovázet ručně kreslenými obrázky (vodovkami, temperami, tužkou, fixami). Také budou hráči plnit úkoly přímo zadané šéfem deníku (zjišťovat pravdivost zpráv od občanů města, navštěvovat vybrané akce.) Je možné pracovat jak samostatně, tak ve skupinkách. Záleží na domluvě mezi hráči. Taktéž je možné spolupracovat s ostatními pouze na některých úkolech a jinak samostatně.

Část druhá - jaro 2014. V této části hry se očekává, že hráči začnou pátrat po stopách, které by je dovedly k místu, kde leží Ztracená země a hlavně k její mapě, jejíž části budou muset získat. I nadále budou vydělávat herní peníze nutné k nákupu vybavení a ostatních věcí potřebných pro předpokládanou dalekou cestu. Již zde bude možné postupně pořizovat vybavení na cestu. Jeho ceny budou srovnatelné se skutečnými cenami daných věcí.

Část třetí - léto 2014. Zde se hráči dostanou k samotné cestě ke Ztracené zemi. Budou si muset naplánovat trasu, po níž se vydají vlakem a lodí až do určeného, velmi vzdáleného, místa a odtud budou dále putovat pěšky. Tady se ke slovu určitě dostane i plánek, na němž budou zakresleny cesty. Mnoho různých cest s mnoha políčky, po nichž budou hráči putovat. Aby přešli políčkou budou muset ujít určitou skutečnou vzdálenost (např. 500 metrů). Sami se budou rozhodovat po které z cest se vydají. Na každé z nich na ně bude čekat několik desítek políček s úkoly. (např. hlavolam nebo hádanka, rozdělání ohně, stavba tábora, různé souboje s divokými zvířaty :), střelba na terč...) Po splnění úkolu se bude moct pokračovat v cestě.

Část čtvrtá - podzim 2014. Poslední část hry, kdy se hráči dostanou na konec cesty a po dlouhé pouti vstoupí do Ztracené země. I tady se budou rozhodovat kudy se vydají hledat poklad - sošku ze zlata. Budou mít k dispozici mapu a několik vodítek, jež získali v předchozích částech hry. Pomocí těchto věcí, by se měli dostat k sošce a to nejen na plánku, ale i ve skutečnosti.

Získávání vodítek a částí mapy :

Tato celoroční hra se bude hrát současně se všemi ostatními krátkodobými hrami. Ty budou bodově ohodnoceny (několikahodinová např. 10 bodů, celodenní 30 bodů, měsíční 50 atp.) Za dokončení takovéto hry dostane každý hráč předem daný počet bodů. Až jich nasbírá 100, získá část mapy Ztracené země anebo vodítko napovídající uložení pokladu (možnost svobodné volby). Taktéž získá daný počet budů organizátor takovéto hry. Přičemž ale hru jako součást ztracené země musí schválit ostatní jako přijatelnou (tzn. apadne do děje velké hry).
Za umístění ve hře budou vypláceny i jisté finanční odměny (herní peníze).

UPOZORNĚNÍ : Tato hra je zcela nová, nikdy dříve se nehrála a začíná se aniž by byla plně dokončena. Tudíž je nutné počítat s organizačními změnami, které mohou nastat v průběhu hry. Na nutné úpravy a změny má tvůrce hry výsadní právo. Snahou je, aby byla hra co možná nejplynulejší, zajímavá a spravedlivá pro všechny věkové kategorie. 
Zase se přijďte kouknout, jak nám to jde :)

Super stránky (71 | 70%)
Celkem se daří (26 | 25%)
Chce to zabrat (5 | 5%)
Nic moc ( | 0%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one